WEBSITE BBF OVER NAAR PARTNER OMZETVERGROTERS.NL

De BBF heeft zijn website en e-mailadressen over gezet naar een andere provider: Omzetvergroters.nl

Onlangs heeft de BBF haar website vernieuwd en in het verlengde daarvan hebben we ook onze website en e-mailadressen over gezet naar de bouwer van de website: Omzetvergroters.nl. Daarmee doen we en aan goed partnership en aan kostenbesparing voor de BBF. 

Afgelopen woensdag is alles overgezet en het kan derhalve voorkomen dat een bepaalde mail van uw kant niet goed is doorgekomen. Dus krijgt u niet binnen de door u gewende periode antwoord, schroom dan niet om nogmaals uw aanvraag of mail te versturen. We hebben er in samenwerking met Omzetvergroters.nl alles aan gedaan om de omzetting zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, echter zijn foutjes er zo in geslopen.

We zijn er trots op dat we op deze manier onze betrouwbaarheid als goed partner wederom hebben kunnen onderstrepen. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stuur dan gerust een mail naar p.kleijn@bbfbadminton.nl.