START SAMENWERKING VBO

De Bossche Badminton Federatie wil zich meer en meer gaan inzetten om de verenigingen te kunnen voorzien van juiste trainers en begeleiders. Daarom zijn er reeds twee opleidingen geïntroduceerd en is het daarnaast een samenwerking aangegaan met de VBO, de Vereniging voor Badminton Oefenmeesters.

De VBO zet zich in voor de badminton oefenmeesters en organiseren regelmatig bijscholingen waarbij ook internationale toppers acte de presence geven. Los daarvan is het gewoon een wenselijke ontwikkeling dat we naast de opleidingen ook kunnen borgen dat er bijscholingen gevolgd kunnen worden.

De eerste gesprekken hebben plaats gevonden en we gaan bekijken hoe we elkaar hierin kunnen versterken waardoor uiteindelijk de badmintonsport er garen bij spint, en dan met name de badmintonners. 

Het ligt in de bedoeling om een bijscholingsdag die in ‘s-Hertogenbosch wordt gehouden, open te stellen voor BBF-oefenmeesters, en dat daarbij de bestuurders van de verenigingen kunnen komen kijken hoe één en ander nu op zo’n dag in zijn werk gaat. Hierover informeren we t.z.t. de besturen van de verenigingen zodra we dit concreet kunnen aanbieden.

Een mooie stap in de ontwikkeling binnen de BBF waar we trots op zijn. Klik hier voor meer informatie over de VBO, Vereniging voor Badminton Oefenmeesters.