NBBJ Voorspeeldag-Kringtraining

De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ), nodigt jeugdspelers uit die geboren zijn na 1 januari 2004, om deel te nemen aan de voorspeeldag/kringtraining in 2020

Datum: 15 februari 2020
Locatie: Sporthal Ussenstelt, Looveltlaan 54, 5345 Oss
Tijdvak: 12.00-14.00 uur, of een mogelijk deel er van

De Kringtraining heeft als primair doel jeugdige badmintonners/sters 8 trainingen van elk 2 uur aan te bieden met spelers van zoveel als mogelijk gelijkwaardige kwaliteit en kwantiteit onder leiding van gelicenseerde badmintontrainers SLB2 t/m SLB4. (SL = Sportleider). Tevens heeft de kringtraining als secundair doel eventueel geselecteerde spelers een plaats aan te bieden binnen de badmintonschool en of breedtesport.

Deelname aan de voorspeeldag is kosteloos.

Voor hen, die niet bekend zijn met de NBBJ een korte toelichting:

De Noord Brabantse JeugdSelectie is een talentencentrum waar badmintonspelers opgeleid worden in een door Badminton Nederland gecertificeerde Badmintonschool en of breedtesport.
Er wordt gedurende 35 weken, o.l.v. meerdere gelicenseerde trainers (niveau SL2 t/m SL4), 2 x 2 uren of 1 x 2 uur (incluis opruimen van de zaal) per week op niveau getraind in sporthal de Braken te Boxtel.
Binnen Badminton NL is de badmintonschool het eerste vangnet voor getalenteerde jeugdspelers richting topbadminton.
Wij kunnen met enige trots vaststellen, dat diverse (internationale) badmintontoppers hun eerste stap richting topsport bij ons gezet hebben. ( Eefje Muskens, Patty Stolzenbach, Jelle Maas, Nick Fransman). Doelstelling van de Badmintonschool is om primair d.m.v. training kinderen betere badmintonners te maken en secundair een mogelijke aanzet te geven richting topsport. Doelstelling van de breedtesport is een extra training te genereren, buiten de verenigingstraining om, met meerdere spelers van gelijkwaardige kwaliteit en kwantiteit met als doel een betere (vereniging) badmintonspeler te worden
Tijdens de voorspeeldag zal door onze trainingsstaf een 1e selectie worden gemaakt uit de deelnemers.

De selectiecriteria zijn de volgende:

  • Alg. motorische vaardig en groeimogelijkheden, met name gericht op voldoende of aan te leren slag en looptechniek
  • Oog-hand-coördinatie, met én zonder racket
  • Motivatie (De wil om te trainen en leren om dit vervolgens om te zetten in de wedstrijd)
  • Beschikken over de universele en of shake-handsgrip.

Deze (groep) selectie zal d.m.v. een 8-tal aanvullende trainingen (de zgn. kringtrainingen) uitvoerig getraind (getest) worden op technisch, fysiek en mentaal gebied. Uiteindelijk zullen uit deze kringtrainingen na voordracht en committent van de ouders en of verzorger, spelers worden aangenomen voor het seizoen 2020-2021, respectievelijk breedtesport of badmintonschool

De kosten van deze kringtraining zijn tussen de € 50,- en € 60,- uitgaande van 24 spelers en 2 trainers

Parallel aan de selectiedag zal door de manager en/of hoofdtrainer van NBBJ/BS informatie versterkt worden aan ouders/verzorgers, trainers, bestuursleden en alle overige betrokkenen over de voortgang van/na de kringtraining en randvoorwaardelijke zaken van de NBBJ.

Planning kringtraining Febr 29 / Maart 07, 21, 28 / April 04, 11, 18, 25 Alle dagen van 12.00-14.00 uur

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Hoofdtrainer: Leon Florentinus (hoofdtrainer@nbbj.nl)

U kunt uw kinderen/spelers aanmelden vanaf heden tot uiterlijk 31 jan 2020 op het volgende E-mail adres az@nbbj.nl. o.v.v. Naam speler, geboortedatum, mailadres ouder/verzorger, vereniging.

Met sportieve groet, Bestuur NBBJ,

Leon Florentinus
Hoofdtrainer