NBBJ Voorspeeldag Kringtraining 2021

Voorspeeldag Kringtraining 2021 Inventarisatie

Bestemd voor alle jeugdtrainers, jeugdbegeleiders en technische (Jeugd)commissies

Elk jaar organiseert de Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie(NBBJ) een voorspeeldag. Met als uitgangspunt het volgen van een kringtraining, welke uit 8 trainingsmomenten bestaat van elk 2 uur. Ook tijdens dit vervelende Coronatijdperk gaan wij (rekening houdend met alle maatregelen welke op dat moment van toepassing zijn) dit bij voldoende deelname organiseren. Voor ons als NBBJ is het noodzakelijk om eerst de aanmeldingen en voorkeuren te inventariseren, alvorens wij een keuze maken.

Er zijn een aantal mogelijkheden v.w.b. deelname aan de kringtraining medio eind februari/maart 2021:
a) Dinsdags van 17.30/19.30 in sporthal de Braken te Boxtel
b) Zaterdags van 10.00-12.00 in sporthal de Braken te Boxtel
c) Zaterdags van 10.00-12.00 in sporthal Ussenstelt te Oss.

– De voorspeeldag zal dan 2 tot 3 weken voorafgaande de kringtraining plaatsvinden
– De deelname  aan de voorspeeldag is gratis, de kosten voor de kringtraining  zijn € 65-  voor 8 keer trainen.
– De voorspeeldag zal starten met een algemene introductie van de trainersstaf versus scouts van de NBBJ, waarna een collectieve warming-up zal plaatsvinden. Na een aantal basis slag en -loopvaardigheden zullen er korte wedstrijdjes gespeeld worden.

De selectiecriteria voor deelname aan de kringtraining zijn de volgende:
– Alg. motorische vaardig en groeimogelijkheden, met name gericht op voldoende of aan te leren badminton vaardigheden.
– Oog-hand-coördinatie, met én zonder racket
– Motivatie (De wil om te trainen en leren om dit vervolgens om te zetten in een wedstrijd)
– Beschikken over de universele en of shakehandsgrip.
– Het kunnen brengen en halen van de spelers door ouder(s)/verzorger(s)

De Kringtraining heeft als primair doel jeugdige badmintonners/sters t/m 15 jaar 8 trainingen van elk 2 uur aan te bieden met spelers van zoveel als mogelijk gelijkwaardige kwaliteit en kwantiteit onder leiding van gelicenseerde badmintontrainers SLB2 t/m SLB4. (SL = Sportleider). Tevens heeft de kringtraining als secundair doel eventueel geselecteerde spelers een plaats aan te bieden binnen de badmintonschool. Tijdens de voorspeeldag zal door onze trainingsstaf een 1e selectie worden gemaakt uit de deelnemers.  Daarna zal deze (groep) selectie d.m.v. een 8-tal aanvullende trainingen (de zgn. kringtrainingen) uitvoerig getraind (getest) worden op technisch, fysiek en mentaal gebied. Afsluitend kunnen na voordracht en committent van ouder(s )en /of verzorger() als spelers worden aangenomen. Parallel aan de voorspeeldag zal door de hoofdtrainer van NBBJ informatie versterkt worden aan ouder(s) en/of verzorger(s), trainers, bestuursleden  van de club waar uw kind traint en alle overige betrokkenen ,over de voortgang van/na de kringtraining en rand voorwaardelijke zaken van de NBBJ.

Voor hen, die niet bekend zijn met de NBBJ Dunlop Badmintonschool, een korte toelichting:
De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie(NBBJ) is een talentencentrum waar badmintonspelers opgeleid worden in een door Badminton Nederland(BNL) met 2 sterren gecertificeerde Badmintonschool. Gedurende 35 weken wordt o.l.v. gelicenseerde trainers (SL2 t/m SL4), meerdere keren per week niveau getraind in Boxtel. De badmintonschool is het eerste vangnet voor getalenteerde jeugdspelers richting mogelijk topbadminton. Doelstelling badmintonschool is om primair d.m.v. aanbieden kwalitatief goede trainingen en kwantitatief spelers van gelijkwaardig niveau en of leeftijd, betere badmintonners te maken en secundair indien van toepassing een aanzet te geven richting topsport.

Uw kind kan zich aanmelden met de volgende gegevens: voor/achternaam, geboortedatum, telefoonnummer of 06 nummer, vereniging, voorkeur locatie kringtraining a), b) of C. Medio begin februari ontvangt u een mail met de voorkeur van dag / locatie en alle overige relevante gegevens. Bij aanmelden en of overige informatie graag een mail sturen aan hoofdtrainer@nbbj.nl

Met sportieve groet, Bestuur NBBJ, namens deze
Leon Florentinus