CORONA Update: Tijdelijke STOP BBF Competitie

Zojuist is er contact geweest met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Er is ons verzocht om, gezien het verzoek het aangaan van nieuwe sociale contacten zoveel mogelijk te mijden dan wel sociale contacten te beperken, de geplande wedstrijden tot en met in ieder geval 16 maart 2020 niet te spelen. Wij volgen dit advies op en verzoeken deze wedstrijden de komende week dan ook niet te spelen.

Wij als bestuur zullen ons nog nader beraden over hoe we met de niet gespeelde wedstrijden moeten omgaan. Gezien de huidige situatie en de ontwikkelingen op dit moment is het voor het bestuur ook lastig om hierover een standpunt in te nemen. Wij komen hier op een later moment bij jullie op terug.

Wij zullen jullie vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen.