CORONA Update #5: Vervolgstappen

Onlangs is het BBF Bestuur bij elkaar gekomen om verder na te denken over de vreemde situatie waarin we momenteel verkeren door de uitbraak van het corona-virus begin Maart j.l.. Graag informeren we u verder over de stand van zaken en de gevolgen die dit voor ons allen heeft.

Hebris Tour
Helaas hebben door de corona uitbraak slechts een beperkt aantal toernooien doorgang kunnen vinden, 3 jeugd- en 3 seniorentoernooien. Ook de BBF Slottoernooien kunnen niet doorgaan. Het BBF Bestuur heeft besloten om dit seizoen geen winnaars uit te roepen van de Hebris Tour. We starten in het nieuwe seizoen weer met een nieuwe Hebris Ranking en de eerste toernooien hebben zich reeds gemeld.

Zomeravondbadminton
Wellicht ten overvloede, maar door de maatregelen van de overheid is het niet mogelijk om het zomeravondbadminton te organiseren. Volgend jaar is daar weer een nieuwe kans en tegen die tijd hoort u van ons.

Omzetvergroters Competitie 2020-2021
Zoals de vlag er nu bij hangt, mogen we als zaalsporters pas vanaf 1 september de sporthallen in. NOC*NSF is wel bezig om deze datum vervroegd te krijgen naar 1 juli a.s., maar dat is nog allerminst zeker. Het bestuur van de BBF heeft daarom besloten om geen Omzetvergroters najaarscompetitie in elkaar te zetten. Dit omdat dus niet zeker is of we op tijd in de sporthallen kunnen waardoor er een gedegen voorbereiding plaats kan vinden. En daarnaast beseffen we terdege dat deze bijzondere situatie voor de verenigingen een enorme uitdaging is om op tijd teams te formeren, omdat we al maanden stilliggen en we niet weten wat de consequenties zijn wat ledental betreft.

Misschien is het mogelijk om iets te organiseren vanaf September, ideeën en voorstellen kunt u altijd aandragen bij het bestuur van de BBF.

Mochten de versoepelingen eerder plaats vinden waardoor besluiten heroverwogen dienen te worden, dan zullen we als BBF Bestuur daar zeker toe overgaan. Ook is het fijn als verenigingen hun standpunten met ons delen, zodat wij op basis van die standpunten een juiste beslissing kunnen formuleren.

Rest ons niets anders dan u allen het beste toe te wensen en let op elkaar.