CORONA Update #4: Gevolgen competitie

Hierbij een vervolg op de eerder berichtgeving over de ontwikkelingen m.b.t. het corona virus en mede daardoor de gevolgen voor de Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF en de toernooien. 

Allereerst willen we aangeven dat we de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten houden. De nieuwste ontwikkelingen hierin zorgen er helaas wel voor dat we daarin de nodige keuzes en knopen hebben moeten doorhakken.

Laten we eerst beginnen met de mogelijkheden die we zien voor de komende maanden.

Vooralsnog zijn we van plan om de slottoernooien door te laten gaan, mits dit natuurlijk mogelijk is. Daarnaast willen we de zomeravond badminton ook door laten gaan en hebben we op dit moment een optie op de dinsdag avonden. Zodra dit definitief is zullen we dit kenbaar maken. Ook hierbij geldt mits er geen nadelige ontwikkelingen komen.

De ALV welke gepland stond voor 19 mei 2020 zal worden verplaatst naar 1 september 2020. Waarbij de stukken door jullie voor 1 juli 2020 moeten worden aangeleverd en wij er als bestuur voor zorgen dat deze voor 10 juli 2020 bij jullie terecht komen. 

De onmogelijkheden die we hebben voor de komende maanden zijn :

Voor wat betreft de Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF is het besluit genomen om geen vervolg te geven aan dit voorjaarsseizoen, daar wij geen mogelijkheden zien dan wel dat er positieve ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken om dit ergens in te delen. 

Dit heeft als gevolg dat we er voor gekozen hebben om de start van de nieuwe competitie na de zomervakantie 2020 te beginnen met dezelfde indeling zoals we deze in de Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF  zijn gestart. De huidige standen en uitslagen vervallen dan ook waardoor we met een nieuwe start de nieuwe competitie kunnen beginnen. 

Met betrekking tot de betaalde contributie gaan we het betaalde inschrijfgeld voor seizoen 2019-2020 gedeeltelijk verrekenen met de te betalen contributie voor 2020-2021. Hierdoor zullen we voor het volgend seizoen een eenmalige contributiebedrag van 10 euro per team factureren. 

Bovenstaande keuzes zijn allemaal gemaakt met de gezondheid voor iedereen als maatstaf. 

Concreet:
> De Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF wordt NIET verder uitgespeeld
> De indeling van de Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF wordt als leidraad gebruikt voor de competitie in het nieuwe seizoen
> Uiteraard bestaat de mogelijkheid om nieuwe teams aan/af te melden zodra u de betreffende inschrijfformulieren heeft ontvangen
> Eenmalige contributiebijdrage van €10,- per team, ter compensatie cancelen Omzetvergroters.nl Competitie VJ 2020 @ BBF

> De BBF Slottoernooien gaan vooralsnog door, onder voorbehoud van nadere richtlijnen van de Rijksoverheid
> Zomeravond Badminton gaat vooralsnog door, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal en richtlijnen van de Rijksoverheid