B.B.F. Nieuws

Aan de slag met privacywetgeving

Op 25 mei 2018 treedt nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking waarin ook eisen aan verenigingen worden opgelegd. De AVG geeft verenigingen meer verplichtingen op het gebied van gegevensverwerking en opslag.

Met de nieuwe wet moet elke vereniging kunnen aantonen zich aan de wet te houden. Daarvoor is een goede voorbereiding nodig. Sportbonden en NOC*NSF hebben de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy. Via onderstaande artikelen word je aan de hand van verschillende aspecten ge´nformeerd over de AVG en wat je als sportclub zou kunnen en/of moeten doen om te voldoen aan de wetgeving.

Artikelenreeks
Eerder verscheen op de site sport.nl al een artikel, waarin een groot aantal basisbegrippen met betrekking tot de AVG werden verklaard. De daarin aangekondigde vervolgartikelen vind je in dit artikel. Om te beginnen is er een artikel gewijd aan de uitleg van het 'verwerkingsregister'. Besproken wordt waarom je als club een dergelijk register moet bijhouden, welke gegevens erin moeten staan en er worden nuttige tips gegeven.

De volgende stap in het proces wordt nader uitgelegd in het artikel over informatiebeveiliging. Als club heb je de plicht om gegevens te beveiligen en in dit artikel lees je hoe je dat het beste kunt doen.

Een begrip, wat ook een belangrijke rol speelt in de AVG is de privacyverklaring. Daarover, en over het vragen van toestemming gaat het vierde artikel. En het laatste artikel gaat over marketing en online publicaties. Daarin wordt nader ingegaan op bijvoorbeeld het SPAM-verbod, de regels voor het delen van contactgegevens met bijvoorbeeld sponsoren en de regels voor social media gebruik.

De hierboven aangeduide artikelenreeks werd geschreven door juristen van CMS. Download ze en bespreek ze binnen het clubbestuur of binnen de projectgroep/werkgroep binnen je club.

Bron: sport.nl/voorclubs


Inmiddels is de privacyverklaring van onze Federatie te downloaden via deze website. Tevens hebben wij enkele verenigingen bereid gevonden hun privacyverklaring als voorbeeld beschikbaar te stellen. De privacyverklaringen van de Heesche Badminton Vereniging en Badminton Vereniging Sparrenburg zijn te downloaden. 

Let wel: de beschikbaar gestelde verklaringen zijn voorbeelden van hoe vereningen omspringen met de nieuwe privacywetgeving. De Federatie kan de kwaliteit en de juridische houdbaarheid hiervan niet garanderen. 

Geplaatst op 14 Apr 2018