B.B.F. Nieuws

Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 29 mei houdt de Bossche Badminton Federatie haar jaarlijkse ledenvergadering. Iedere bij de BBF aangesloten vereniging heeft inmiddels per mail een uitnodiging ontvangen met daarbij een oproep om voorstellen voor 15 april aan de secretaris van de Federatie te sturen. 
 
Datum : 29 mei 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Biechten
Adres: Vincent van Goghlaan 1, Rosmalen
 
De algemene leden vergadering is verplaatst naar dinsdag 26 juni, in Schutterswelvaren te Den Bosch.
Geplaatst op 30 Mar 2018