*** 7e Klasse ***
WEEK: 5 Wnr

516 30-1-2018
BERGHEM B.V. 1 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 9 - 7

517 1-2-2018
H.B.V. 3 -
H.B.V. 2 7 - 9
WEEK: 6 Wnr

562 5-2-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 -
H.B.V. 2 7 - 9

563 9-2-2018
V.B.V. 3 -
H.B.V. 3 10 - 6
WEEK: 8 Wnr

608 20-2-2018
BERGHEM B.V. 1 -
H.B.V. 3 7 - 9

609 22-2-2018
H.B.V. 2 -
V.B.V. 3 5 - 11
WEEK: 9 Wnr

653 1-3-2018
H.B.V. 3 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 7 - 9

654 2-3-2018
V.B.V. 3 -
BERGHEM B.V. 1 7 - 9
WEEK: 11 Wnr

706 13-3-2018
BERGHEM B.V. 1 -
H.B.V. 2 11 - 5

707 16-3-2018
V.B.V. 3 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 6 - 10
WEEK: 12 Wnr

757 19-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 -
BERGHEM B.V. 1 8 - 8

758 22-3-2018
H.B.V. 2 -
H.B.V. 3 7 - 9
WEEK: 13 Wnr

805 29-3-2018
H.B.V. 3 -
V.B.V. 3 7 - 9

806 29-3-2018
H.B.V. 2 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 7 - 9
WEEK: 15 Wnr

853 12-4-2018
H.B.V. 3 -
BERGHEM B.V. 1 10 - 6

854 13-4-2018
V.B.V. 3 -
H.B.V. 2 11 - 5
WEEK: 16 Wnr

896 16-4-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 -
H.B.V. 3 8 - 8

897 17-4-2018
BERGHEM B.V. 1 -
V.B.V. 3 8 - 8
WEEK: 20 Wnr

946 14-5-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 4 -
V.B.V. 3 6 - 10

947 17-5-2018
H.B.V. 2 -
BERGHEM B.V. 1 8 - 8