*** U-12 Poule 1 ***
WEEK: 5 Wnr

544 2-2-2018
H.B.V. 4 -
SPARRENBURG B.V. 9 0 - 16

545 3-2-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
BC Slamis '67 1 4 - 12
WEEK: 6 Wnr

589 6-2-2018
BC Slamis '67 1 -
H.B.V. 4 14 - 2

590 10-2-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 9 - 7
WEEK: 8 Wnr

634 20-2-2018
BC Slamis '67 1 -
SPARRENBURG B.V. 9 12 - 4

635 23-2-2018
H.B.V. 4 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 6 - 10
WEEK: 9 Wnr

680 3-3-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
BC Slamis '67 1 4 - 12

681 3-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
H.B.V. 4 14 - 2
WEEK: 11 Wnr

738 16-3-2018
H.B.V. 4 -
BC Slamis '67 1 3 - 13

739 17-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
SPARRENBURG B.V. 9 6 - 10
WEEK: 12 Wnr

785 20-3-2018
BC Slamis '67 1 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 14 - 2

786 24-3-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
H.B.V. 4 13 - 3
WEEK: 13 Wnr

833 30-3-2018
H.B.V. 4 -
SPARRENBURG B.V. 9 5 - 11

834 31-3-2018
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 -
BC Slamis '67 1 4 - 12
WEEK: 16 Wnr

926 17-4-2018
BC Slamis '67 1 -
SPARRENBURG B.V. 9 10 - 6

927 20-4-2018
H.B.V. 4 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 9 - 7
WEEK: 20 Wnr

972 15-5-2018
BC Slamis '67 1 -
H.B.V. 4 16 - 0

973 19-5-2018
SPARRENBURG B.V. 9 -
MAASSHUTTLES B.C. DE 5 6 - 10